การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนวีดิทัศน์ที่ได้รับความนิยมการอยู่ไฟหลังคลอดบุตร | จำนวนเข้าชม 2949 ครั้ง

ภูมิปัญญาเรื่อง "การอยู่ไฟหลังคลอดบุตร" ของคนไทย มีกรรมวิ...


วิดีทัศน์อื่นๆที่น่าสนใจ