คำอธิบายการเข้าใช้งานระบบ
สมาชิกทั่วไป
1. สมาชิกทั่วไป ต้องมีชื่อผู้ใช้(เบอร์โทร.) และรหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งานระบบ
2. สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกทั่วไป หลังจากทำการสมัครเสร็จสิ้นสามารถเข้าใช้งานได้ทันที
สมาชิกผู้เชี่ยวชาญ
1. สมาชิกผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีชื่อผู้ใช้(เบอร์โทร.) และรหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งานระบบ
2. สำหรับสมัครเป็นสมาชิกผู้เชี่ยวชาญ ต้องรอการอนุมัติการเข้าใช้งานโดยผู้ดูแลระบบก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้