การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


เกี่ยวกับแอพพลิเคชัน


Avatar

      เว็บแอพพลิเคชันนี้ เป็นแอพพลิเคชันสำหรับเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการดูแลมารดาด้วยการแพทย์แผนไทย ที่เน้นนำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อความ รูปภาพ และสื่อวิดิทัศน์ โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน ข้อแนะนำ และวิธีการปฎิบัติต่างๆ ในเรื่องของ วิธีการดูแลหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด เมนูอาหารแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ สมุนไพรและผักพื้นบ้าน การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน รวมถึงบล็อกสาระน่ารู้อีกด้วย


      ทั้งนี้ แอพพลิเคชันยังให้บริการในส่วนของระบบสมาชิก โดยผู้ที่เป็นสมาชิกของระบบสามารถแสดงความเห็น โหวต ผ่านบล็อก/บทความ ต่างๆ และสามารถซักถามข้อมูลความรู้ หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ไทยกับ ผู้เชี่ยวชาญของระบบได้อีกด้วย (ทั้งนี้การถาม-ตอบผู้เชี่ยวชาญ เป็นการถาม-ตอบแบบไม่ทันทีทันใด สมาชิกจำเป็นต้องรอการตอบกลับจากผู้เชี่ยวชาญ)


เงื่อนไขในการใช้งาน

      เว็บแอพพลิเคชันนี้ ต้องเปิดใช้งานผ่าน เว็บบราวเซอร์ (Web Brower) ผ่านอุปกรณ์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์มือถือ แท็บเลต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ โดยเว็บบราวเซอร์แนะนำที่รองรับการใช้งาน มีดังนี้


• Google Chrome เวอร์ชัน 53.0.2785 ขึ้นไป (แนะนำ)


• Mozilla Firefox เวอร์ชัน 36.0.4 ขึ้นไป


• Internet Explorer เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป


• Safari เวอร์ชัน 5.1.5 ขึ้นไป


• Opera เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป


• Microsoft Edge เวอร์ชัน 39 ขึ้นไป