การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนบล็อกความรู้
เมื่อกล่าวถึงการอยู่ไฟ ทำให้นึกถึงสมุนไพรที่เกี่ยวอย่างมากชนิดหนึ่ง คือ ต้นนมนาง
...

การอยู่เดือนของ เป็นการพักฟื้นของแม่คนใหม่ ทั้งนี้เพื่อการรักษาตนเองหลังคลอดให้ปลอดภัยจากอันตราย จากภา...

ลมผิดเดือน (อาการวัยทอง) เข้าหน้าร้อน แต่ลมฝนมา เข้าหน้าฝน แต่ลมหนาวมา ลมมาผิดเดือน โบราณหมายเป...

วันนี้ที่แหล่งเรียนรู้ผะหญาล้านนา มีคนไข้เป็นโรคลมผิดเดือนมาอบสมุนไพรรักษา โรคลมผิดเดือน หลาย...

ว่านชักมดลูก หรือ ว่านทรหด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma xanthorhiza จัดอยู่ในวงศ์ Zingib...

การนวดไทย เป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทย ที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดมาช้านาน เนื่องจากมีบทบา...

ฝ้า เป็นปัญหาทางผิวหนังที่พบบ่อย มีลักษณะเป็นปื้นสีน้ำตาลอ่อนหรือเข้ม ส่วนมากจะขึ้นบริเวณที่ถูก...

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ เข้าสู่เดือนที่ 2 – 3 มักเริ่มมีอาการแพ้ท้อง ทั้งคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ จึ...

ทั้งหมด 11 รายการ : 2 หน้า