การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


การฝึกท่าฤๅษีดัดตนจะมีอันตรายหรือไม่


เขียนเมื่อ : 2017-03-17, โดย : วิชาดา ปัญญาธนากิจ


การฝึกท่าฤๅษีดัดตนจะมีอันตรายหรือไม่

การดัดตนด้วยท่าฤๅษีดัดตน เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายตามธรรมชาติ อาศัยการเคลื่อนไหวและการหายใจที่สัมพันธ์กัน จึงต้องอาศัยการนั่งสมาธิร่วมด้วย ผู้ดัดตนจะไม่ได้รับอันตรายจากการดัดตน แม้จะเริ่มฝึกก็ตาม เนื่องจากไม่ใช่ท่าผาดโผนหรือฝืนร่างการมากเกินไป ส่วนใหญ่เป็นท่าที่ดัดแปลงมาจากอริยาบถต่างๆ ของคนไทย มีความสุภาพ ผู้คนทั่วไป จึงสามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
การดัดตนในแต่ละท่า ทำให้เกิดการยือหดของกล้ามเนื้อเกือบทุกรูปแบบ ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลืองให้ดีขึ้น ทำให้อาการปวดขัดที่กล้ามเนื้อหายไป การดัดดึงตามข้อต่าง ๆ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อ เอ็นรอบ ข้อมีการหดยืด ทำให้ข้อไม่เกิดการติดขัด ส่วนการหายใจเข้าออกลึกๆ ช่วยทำให้ได้รับออกซิเจนในปริมาณที่มากขึ้น แล้ว ยังช่วยบริหารปอด กล้ามเนื้อทรวงอก และกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครง ส่วนการนวด จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และการทำสมาธิร่วมด้วย จะมีผลด้านจิตใจ ลดอารมณ์ขุ่นมัว ความหงุดหงิด ความง่วง ความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจเข้าออก
การเริ่มต้นฝึกท่าฤๅษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า หากฝีกดัดตนอย่างถูกวิธี จะเป็นการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ทุกอริยาบท โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และควรค่อยเป็นค่อยไป ไม่ฝืนหักโหมจนเกินไป เมื่อเกิดความชำนาญแล้ว จะช่วยบำบัดรักษาอาการของโรคเบื้องต้นได้ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และเป็นการพักผ่อนรูปแบบหนึ่งที่มีประโยชน์


แหล่งอ้างอิง

จาก:   หนังสือ  ในหมวด:  การออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน    สถาบันพระบรมราชชนก. คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจพอเพียง. หน้า 201-202.
จาก:   เว็บไซต์ออนไลน์  ในหมวด:  การออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน    รูปภาพ: http://202.183.204.137/km/?p=6855. ค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2560.

หวตให้เรื่องนี้

    5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง)
    2 (น้อย) 1 (น้อยที่สุด)

    (คำแนะนำ! การโหวตจำเป็นต้องทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกก่อน เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก.)

วามน่าสนใจ

  • คะแนนโหวตเฉลี่ย : 4.00
  • ยอดผู้เข้าชม : 1760

แสดงความคิดเห็นของคุณ

ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบทความ/บล็อกนี้

(คำแนะนำ! การแสดงความคิดเห็นจำเป็นต้องทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกก่อน เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก.)