การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน

   การบริหารร่างกายแบบไทยด้วยท่าฤๅษีดัดตน เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ใช้หลักของการดัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และการบริหารระบบการหายใจเป็นหลัก การบริหารตนเองตามท่าฤๅษีดัดตนของไทยไม่ใช่ท่าผาดโผน หรือฝืนร่างกายจนเกินไป ส่วนใหญ่เป็นท่าดัดตนตามอิริยาบถของคนไทยทั่วไป สามารถทำได้ ซึ่งถ้าได้มีการบริหารร่างกายตามแบบฉบับของท่าฤๅษีดัดตน ตามความพอเหมาะและเหมาะสม จะมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราเป็นอย่างมาก

   การบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนที่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมแล้วมีทั้งหมด 15 ท่า สามารถบริหารร่างกายได้ครอบคลุมทุกสัดส่วนตั้งแต่คอไปจนถึงปลายเท้าอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารในแนวดิงแนวราบและบิดเกรียวและเป็นการจัดโครงสร้างร่างกายของตนเองให้เข้าสู่สมดุลตามแบบไทย ๆ ดังนั้นก่อนจะบริหารร่างกายจึงควรตรวจสอบตนเองให้ได้ว่าโครงสร้างร่างกายมีการเสียสมดุลหรือไม่ เพื่อจะได้บริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และในการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน จะใช้การฝึกลมหายใจและใช้สมาธิร่วมด้วย จึงควรเริ่มต้นนั่งสมาธิ และฝึกลมหายใจให้ถูกต้องก่อน


ประโยชน์ของการบริหารร่างกายท่าฤๅษีดัดตน รายละเอียด..

1. ช่วยให้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนหรือข้อต่อต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องแคล่ว มีการเน้นการนวด โดยบางท่าจะมีการกดหรือบีบนวดร่วมไปด้วย
2. ทำให้โลหิตหมุนเวียน เลือดลมเดินสะดวก นับเป็นการออกกำลังกายที่สามารถกระทำได้ทุกอิริยาบถของคนไทย
3. เป็นการต่อต้านโรคภัย บำรุงรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว
4. มีการใช้สมาธิร่วมด้วย จะช่วยยกระดับจิตใจให้พ้นอารมณ์ขุ่นมัว หงุดหงิด ความง่วง ความท้อแท้ ความเครียดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจ หากมีการฝึกหายใจให้ถูกต้อง


การฝึกลมหายใจ รายละเอียด..

หายใจเข้า - สูดลมหายใจเข้าช้า ๆ ค่อย ๆ เบ่งช่องท้องให้ท้องป่องออก อกขยาย ซี่โครงสองข้างจะขยายออก ปอดขยายใหญ่มากขึ้น ยกไหล่ขึ้น จะเป็นการหายใจเข้าที่ลึกที่สุด กลั้นลมหายใจไว้สักครู่ ในช่วงนี้ผนังช่องท้องจะยุบเล็กน้อย หน้าอกจะยืดเต็มที่
หายใจออก - ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ โดยยุบท้อง หุบซี่โครงสองข้างเข้ามา แล้วลดไหลลง จะทำให้หายใจออกได้มากที่สุด
ทั้งหมด 15 รายการ : 2 หน้า