การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่แนะนำระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด


ค้นหาสมุนไพร :


ทั้งหมด 44 รายการ : 6 หน้า