การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนกุยช่ายกุยช่าย
×


..ช่วยกระตุ้นประสาท ช่วยขจัดอาการเย็น ช่วยปรับประจำเดือน เพิ่มน้ำนมในสตรีหลังคลอด บำรุงกระเพาะอาหาร เสริมสมรรถภาพทางเพศ ทั้งชาย และหญิง  • ผักที่ประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหย และสารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ วิตามินบี โปรตีน วิตามินซี น้ำตาล
  • สารเคมีที่สำคัญ เช่น ใบกุยช่ายมี Sulfide พวก Glycoside