การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนมะนาวมะนาว
×


แก้ไอและขับเสมหะ แก้อาการขัดเบา  • สารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินซี
  • สารเคมีที่สำคัญ เช่น กรดอาหาร