การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนขิงขิง
×


แก้คลื่นไส้อาเจียน ขับลม แก้ท้องอืด บำรุงน้ำนม บำรุงหัวใจ ช่วยเพิ่มความอบอุ่นร่างกาย ขับเหงื่อ ช่วยให้เลือดลมเดินสะดวก แก้จุก เสียดท้อง  • สารอาหารที่สำคัญเช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส
  • สารเคมีที่สำคัญ เช่น ซิงจีเบอรีน (Zingiberene)