การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนกระเทียมกระเทียม
×


แก้ลมจุกเสียด ช่วยย่อยอาหาร ละลายไขมันในเลือด แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน บำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู ระบายพิษ  • สารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
  • สารเคมีที่สำคัญ เช่น อัลลิอิน (Alliin)