การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนหอมแดงหอมแดง
×


บำรุงธาตุ ปวดประจำเดือน แก้ไข้หวัด ขับลม แก้ปวดท้อง บำรุงธาตุ แก้หวัดคัดจมูก ทำให้ร่างกายอบอุ่น ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้น ลดไขมันในเส้นเลือด  • สารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ แคลเซียม และมีธาตุฟอสฟอรัสสูง
  • สารเคมีที่สำคัญ เช่น น้ำมันระเหยง่ายที่มีกำมะถัน diallyl disulphide เป็นองค์ประกอบ