การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนขึ้นฉ่ายขึ้นฉ่าย
×


ช่วยขับระดู ขับปัสสาวะ (ไม่ควรใช้กับคนที่เป็นโรคไต) ลดความดันโลหิต น้ำคั้นจากต้น แก้อาการบวมน้ำ โรคไขข้ออักเสบ  • สารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ ไกลโคไซด์ ชื่อ เอพิอิน (apiin) โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี โซเดียม
  • สารเคมีที่สำคัญ เช่น ไลโมนีน (limonene) ซีลินีน (selinene)