การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนกระชายกระชาย
×


แก้ลมจุกเสียด ช้ำบวม ช่วยย่อยอาหาร ปรับสมดุลของฮอร์โมน บำรุงมดลูก  • สารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินต่าง
  • สารเคมีที่สำคัญ เช่น สารพิโนสโตรบิน (Pinostrobin) ซึ่งเป็นกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร