การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนข่าข่า
×


ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน ช่วยย่อยอาหาร และช่วยให้เจริญอาหารสารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ แคลเซียม เหล็ก
สารเคมีที่สำคัญ เช่น Cineole, camphor และ eugenol ลดการบีบตัวของลำไส้