การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนพริกขี้หนูพริกขี้หนู
×


ช่วยขับลม แก้ลมจุกเสียด ช่วยทำให้เจริญอาหาร และช่วยบำรุงธาตุ  • สารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ วิตามินเอ แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม
  • สารเคมีที่สำคัญ เช่น ความเผ็ดของพริกมาจากสารแคปไซซิน