การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนชะพลู /ช้าพลูชะพลู /ช้าพลู
×


ช่วยเจริญอาหาร ขับเสมหะ ทำให้เลือดลมซ่าน- สารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ วิตามินเอ แคลเซียม และฟอสฟอรัส
- สารเคมีที่สำคัญ คือ ออคซาเลท ไม่ควรรับประทานมาก อาจทำให้เวียนศีรษะได้