การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


ศูนย์แพทย์แผนไทยสารภี


ศูนย์แพทย์แผนไทยสารภีที่อยู่ : 109 หมู่ 6 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140


เว็บไซต์ : http://saraphialternative.com


เบอร์โทร. : saraphi.am.ce


อีเมล : 053-103673


แฟ็กซ์ : ไม่มี

×