การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


โรงพยาบาลสารภี บวรพัฒนา


โรงพยาบาลสารภี บวรพัฒนาที่อยู่ : 201 ม.2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140


เว็บไซต์ : http://www.borvon.sarapeehealth.com


เบอร์โทร. : 053-963-848


อีเมล : 053-963848


แฟ็กซ์ : ไม่มี

×