การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


โรงพยาบาลสารภี


โรงพยาบาลสารภีที่อยู่ : 147 ม.3 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140


เว็บไซต์ : http://www.sarapeehealth.com


เบอร์โทร. : 053-321179


อีเมล : sarapeedatacenter@gmail.com


แฟ็กซ์ : 053-321762

×