การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


โรงพยาบาลลำพูน


โรงพยาบาลลำพูนที่อยู่ : 177 หมู่ 11 ถนน จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000


เว็บไซต์ : http://www.lpnh.go.th/newlp/


เบอร์โทร. : Webmaster@lpn


อีเมล : 0-5356-9100


แฟ็กซ์ : ไม่มี

×