การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จังหวัดลำปาง


โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จังหวัดลำปางที่อยู่ : 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100


เว็บไซต์ : http://www.khelangnakornramhospital.com


เบอร์โทร. : 0-5422-5100


อีเมล : custom_khl@hotmail.com


แฟ็กซ์ : 0-5422-5105

×