การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนวิธีการดูแลหญิงตั้งครรภ์


Location

การดูแลทั่วไปในหญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ จะรู้สึกตื่นเต้นยินดีและอาจมีความกังวลใจเมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ดูแลสุขภาพ...

Location

ภาวะเสี่ยงในการตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่แพทย์แผนไทยให้การดูแล ถ้ามีภาวะเสี่ยง* ดังต่อไปนี้ สมควรได้รับการพบแพทย์ และควรได้รับการดูแลร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน...

Location

ช่วงที่ 1 ระยะตั้งครรภ์ - 12 สัปดาห์แรก

หญิงตั้งครรภ์ในระยะ 12 สัปดาห์แรกจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ทานอาหารไม่ได้ อ่อนเพลีย การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะนี้ ด้วยการแพทย์แผนไทย มีดังนี้...

Location

ช่วงที่ 2 ระยะตั้งครรภ์ - สัปดาห์ที่ 12-28

หญิงตั้งครรภ์ในสัปดาห์ที่ 12-28 จะมีปัญหามดลูกโตขึ้น น้ำหนักเพิ่มมากชึ้น เต้านมขยาย หัวนมขยาย ท้องอืดท้องเฟ้อ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะนี้ ด้วยการแพทย์แผนไทย มีดังนี้...

Location

ช่วงที่ 3 ระยะตั้งครรภ์ - สัปดาห์ที่ 28 จนถึงคลอด

หญิงตั้งครรภ์ในสัปดาห์ที่ 28 จนถึงคลอด จะมีอาการจุกแน่นท้องอาหารย่อยยาก ปวดแสบท้อง ท้องผูก ปวดเมื่อย บวม ชา ผื่นคัน นอนไม่หลับ ปวดศีรษะจากความกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอ ความวิตกกังวล ตกขาว การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะนี้ ด้วยการแพทย์แผนไทย มีดังนี้...

Location

ช่วงที่ 4 ระยะรอคลอด

หญิงตั้งครรภ์ที่รอคลอดจะมีความกลัวและมีอาการเจ็บครรภ์คลอด มีอาการปวดหลัง ปวดกระเบนเหน็บ ปวดขา นอกจากการดูแลด้านจิตใจ ปลอบขวัญและให้กำลังใจ แล้วสามารถดูแลด้วยการแพทย์แผนไทย ดังนี้...

Location

ช่วงที่ 5 ระยะหลังคลอด

หญิงหลังคลอดที่่ผ่านการคลอดปกติ หรือผ่าตัดคลอด อาจจะมีอาการแทรกซ้อนหลังคลอดได้ ที่สำคัญต้องการฟื้นฟูสุขภาพเพื่อการให้นมบุตร ซึ่งมีวิธีการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยมากมายหลายวิธี ...