การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการดูแลทั่วไปในหญิงตั้งครรภ์


หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ จะรู้สึกตื่นเต้นยินดีและอาจมีความกังวลใจเมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ดูแลสุขภาพ จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์เข้าใจตนเอง ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และสร้างความมั่นใจในการตั้งครรภ์ได้ดีขึ้น การดูแลทั่วไป สามารถใช้แนวทางการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงคลอดเช่นเดียวกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
อาหารบำรุงครรภ์


การออกกำลังกาย


การพักผ่อน


การดูแลช่องปากและฟัน


การรักษาความสะอาด


การดูแลเต้านม


การมีเพศสัมพันธ์