การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการผดุงครรภ์มารดาในระยะ 12 สัปดาห์แรก


หญิงตั้งครรภ์ในระยะ 12 สัปดาห์แรกจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ทานอาหารไม่ได้ อ่อนเพลีย การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะนี้ ด้วยการแพทย์แผนไทย มีดังนี้
อาหารบำรุงครรภ์


ท่าฤาษีดัดตน


การนวด


การใช้ยาสมุนไพร