การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการผดุงครรภ์มารดาในสัปดาห์ที่ 12 ถึง 28


หญิงตั้งครรภ์ในสัปดาห์ที่ 12-28 จะมีปัญหามดลูกโตขึ้น น้ำหนักเพิ่มมากชึ้น เต้านมขยาย หัวนมขยาย ท้องอืดท้องเฟ้อ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะนี้ ด้วยการแพทย์แผนไทย มีดังนี้
อาหารบำรุงครรภ์


การดูแลเต้านม


ท่าฤาษีดัดตน


การนวด


การประคบสมุนไพร