การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการผดุงครรภ์มารดาในสัปดาห์ที่ 28 จนถึงคลอด


หญิงตั้งครรภ์ในสัปดาห์ที่ 28 จนถึงคลอด จะมีอาการจุกแน่นท้องอาหารย่อยยาก ปวดแสบท้อง ท้องผูก ปวดเมื่อย บวม ชา ผื่นคัน นอนไม่หลับ ปวดศีรษะจากความกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอ ความวิตกกังวล ตกขาว การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะนี้ ด้วยการแพทย์แผนไทย มีดังนี้
อาหารบำรุงครรภ์


การดูแลเต้านม


ท่าฤาษีดัดตน


การดูแลผิวพรรณ


การนวด


การประคบสมุนไพร