การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน1. อาหารบำรุงครรภ์


ในช่วง 1-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ เพราะอาการแพ้ท้อง จะรับประทานอาหารได้ดีขึ้นเมื่ออาการแพ้ท้องหายไป ควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์ประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม ผัก ผลไม้ ควรรับประทานเป็นประจำ เพราะมีวิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย อาหารที่ไม่ควรรับประทานมาก ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล ขนมหวาน ไขมัน ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อาหารดิบๆ สุกๆ ของหมักดอง ผงชูรส ชา กาแฟ เหล้า และบุหรี่