การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาสมุนไพร


นอกจากหญิงตั้งครรภ์จะต้องดูแลในด้านอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและต่อทารกในครรภ์แล้ว หญิงตั้งครรภ์อาจมีอาการคลื่นไส้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ ในทางการแพทย์แผนไทย ยาที่ใช้ในการแก้อาการผิดปกติในขณะที่ตั้งครรภ์ เรียกว่า ครรภ์รักษา ข้อบ่งใช้ เพื่อรักษาอาการคลื่นไส้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย บำรุงครรภ์ (ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้)


1. ตัวอย่างยาครรภ์รักษา

โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐก้านพร้าว เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ ดอกสัตตบุษย์ ดอกสัตตบรรณ ดอกลินจง ดอกจงกลนี ดอกนิลุบล กฤษณา กะลำพัก ขอนดอก จันทร์ทั้ง 2 ชะลูด แก่นสน สักขี เทพทาโร สมุลแว้ง อบเชย รากสามสิบ สิ่งละเสมอภาค ต้มรับประทาน (ที่มา พระคัมภีร์ปฐมจินดา,แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1)
2. ตัวอย่างยาต้มครรภ์รักษา

จันทร์ทั้ง 2 เกสรทั้ง 5 รากลำเจียก รากไทรย้อย สิ่งละ 2 บาท หน่ออ้อ บัวน้ำทั้ง 5 เทียนสัตตบุษย์ เทียนดำ รากยอ สิ่งละ 1 บาท ต้มกิน แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ไข้ หนาวๆ ร้อนๆ


1 / 2
2 / 2