การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ด้วยอาหารบำรุงครรภ์


อาหารบำรุงครรภ์ในช่วง 12- 28 สัปดาห์ ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปที่อาหารที่มีธาตุเหล็ก และแคลเซียม เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ในระยะนี้ มดลูกโตขึ้น น้ำหนักเพิ่ม เต้านมขยาย หัวนมขยาย ท้องอืด ท้องเฟ้อ จึงควรเน้นอาหาร ผัก ผลไม้ สมุนไพรที่มีแคลเซียม ธาตุเหล็ก ไอโอดีน


ตัวอย่างเมนูอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรที่แนะนำ

- ตัวอย่างเมนูอาหาร เช่น ต้มข่าไก่ ยำปลากรอบ อ่อมไก่บ้าน ยำถั่วพู

- เครื่องดื่มสมุนไพรสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 12-28 เช่น น้ำใบบัวบก น้ำฟักข้าว น้ำรากบัวหลวง เป็นต้น


1 / 7
ต้มข่าไก่
2 / 7
ยำปลากรอบ
3 / 7
อ่อมไก่บ้าน
4 / 7
น้ำใบบัวบก
5 / 7
น้ำฟักข้าว
6 / 7
น้ำรากบัวหลวง
7 / 7
ยำถั่วพู


เกร็ดความรู้เกี่ยวสมุนไพรและผักพื้นบ้าน

ผักพื้นบ้านที่มีธาตุเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน เช่น ตำลึง ผักโขม ข่า ถั่วพู ดอกแค เป็นต้น