การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการออกกำลังกายท่าฤๅษีดัดตน


หญิงตั้งครรภ์ในระยะ 12-28 สัปดาห์สามารถออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนได้ตามปกติ ยกเว้น ท่าฤๅษีดัดตนท่าที่ 12,13,14,15 เพราะเป็นท่าก้ม ท่านอนคว่ำ และท่าตะแคง เสี่ยงต่อการล้ม และท่าเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หน้ามืดได้