การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการดูแลเต้านม


ในสมัยโบราณ ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีลักษณะหัวนมสั้น หมอตำแย มีวิธีการดูแลเต้านมให้กับหญิงตั้งครรภ์สำหรับการเตรียมความพร้อมของเต้านมในการลี้ยงดูบุตร หมอตำแยจะเริ่มให้การดูแลด้วยวิธีการนวดเต้านมเมื่อหญิงตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 5 เดือน

ข้อบ่งใช้ เพื่อรักษาภาวะหัวนมสั้น อีกทั้งการดูแลเต้านมสำหรับหญิงตั้งครรภ์เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียน ลดอาการตึงหรือปวดเต้านมในขณะที่เต้านม ยืดขยายขึ้น


หลักการทำหัตถการ

1. ใช้นิ้วหัวแม่มือนวดสลับ 2 มือ โดยนวดจากฐานเต้านมไปหาหัวนม นวดสลับโดยรอบเต้านม 3-4 รอบ/ข้าง แล้วใช้นิ้วคีบ หรือดึงที่หัวนมขึ้นให้หัวนมตึงขึ้น ทำ 2 ข้างเท่ากัน

2. ใช้นิ้ว 3 นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง) เรียงชิดติดกัน นวดสลับมือจนรอบเต้านมทั้งสองข้าง ข้างละ 1-2 รอบ

3. ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดทำความสะอาดเต้านมและเช็ดบริเวณรูหัวนมให้สะอาดเป็นอันเสร็จ


1 / 6
นวดจากฐานเต้านมไปหาหัวนม
2 / 6
นวดสลับโดยรอบเต้านม
3 / 6
ใช้นิ้วคีบ หรือดึงที่หัวนม
4 / 6
นวดสลับมือจนรอบเต้านมข้างหนึ่ง
5 / 6
นวดสลับมือจนรอบเต้านมอีกข้างหนึ่ง
6 / 6
เช็ดเต้านมด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น