การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการออกกำลังกายท่าฤๅษีดัดตน


หญิงตั้งครรภ์ในสัปดาห์ที่ 28 จนถึงคลอดขนาดของมดลูกและท้องมีการขยายใหญ่มากขึ้นการออกกำลังกาย ให้ใช้แนวทางเดียวกันกับการออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนในช่วง 12-28 สัปดาห์