การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน2. การออกกำลังกาย


หญิงตั้งครรภ์สามารถออกกำลังกายได้ เพื่อช่วยให้การย่อยอาหารดี ร่างกายแข็งแรง เช่น เดินในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่ง ทำงานบ้านเบา ๆ บริหารร่างกายด้วยท่าง่าย ๆ ข้อควรระวัง คือ อย่าออกกำลังกายหักโหมจนร่างกายอ่อนเพลีย หรือกระทบกระเทือนท้อง