การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการดูแลด้วยการนวด


ในช่วงที่หญิงรอคลอดจะมีอาการปวดหลัง ปวดกระเบนเหน็บ ปวดขา แพทย์แผนไทยสามารถให้การดูแลรักษาด้วยการนวดได้

หมายเหตุ การนวดในห้องคลอด ให้คำนึงถึงหลักการปลอดเชื้อ (sterile technique)


1. การนวดศีรษะ

ท่านวดกลางศีรษะ ตั้งแต่แนวที่ 1-3 ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้าง กดนวดจากหน้าผาดกไปที่กึ่งกลางศีรษะ 3 แนว หัวคิ้ว กลางคิ้ว และหางคิ้ว แนวละ 3 รอบ (ดูรูปภาพประกอบ)


1 / 6
แนวที่ 1-1
2 / 6
แนวที่ 1-2
3 / 6
แนวที่ 2-1
4 / 6
แนวที่ 2-2
5 / 6
แนวที่ 3-1
6 / 6
แนวที่ 3-2


2. ท่านวดคลึงขมับ (แบบเชลยศักดิ์)

ใช้มือซ้ายยกศีรษะขึ้นเล็กน้อย ใช้มือขวากดนวดคลึงโค้งงอ ขึ้น-ลง 3 รอบ แล้วเปลี่ยนสลับมือเพื่อนวด (ดูรูปภาพประกอบ)


1 / 2
มือขวากดนวดคลึงขมับ
2 / 2
มือซ้ายกดนวดคลึงขมับ


3. ท่านวดฐานกะโหลกศีรษะ (แบบเชลยศักดิ์)

ใช้นิ้วทั้ง 4 นิ้ว กดฐานกะโหลกศีรษะ (ดังรูปภาพประกอบ)


1 / 1
กดฐานกะโหลกศีรษะ


4. ท่านวดกล้ามเนื้อบ่า

1. ผู้นวดคว่ำมือ ใช้นิ้วหัวแม่มือวางบริเวณกล้ามเนื้อบ่าทั้ง 2 ข้าง แล้วกดสลับมือไปมาที่กล้ามเนื้อบ่าทั้ง 2 ข้าง

2. ผู้นวดหงายมือ ใช้นิ้วหัวแม่มือกดคลึงบริเวณกล้ามเนื้อบ่าขึ้นมาพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง


1 / 2
นวดคว่ำมือ
2 / 2
นวดหงายมือ


5. ท่านวดขา

1. ใช้นิ้วหัวแม่มือคู่กดบนแนวร่องกล้ามเนื้อชิดกระดูกหน้าแข้งข้างหัวหน่าวต่ำกว่าลูกสะบ้า 2 นิ้วมือ (จุดนาคบาทที่ 1)

2. กดเรียนนิ้วต่อเนื่องไปตามร่องกล้ามเนื้อชิดกระดูกสันหลังหน้าแข้งไปจนถึงข้อเท้า


1 / 6
ลำดับที่ 1
2 / 6
ลำดับที่ 2
3 / 6
ลำดับที่ 3
4 / 6
ลำดับที่ 4
5 / 6
ลำดับที่ 5
6 / 6
ลำดับที่ 6