การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร


ข้อบ่งใช้ ใช้ขับน้ำคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว บำรุงโลหิต บำรุงน้ำนม แก้น้ำนมพิการในหญิงหลังคลอด ขนาดรับประทาน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ประโยชน์ ใช้ขับน้ำคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว บำรุงโลหิต บำรุงน้ำนม แก้น้ำนมพิการในหญิงหลังคลอด


ระยะเวลาในการใช้ยาสมุนไพรหลังคลอด

คลอดปกติ ใช้ยาขับน้ำคาวปลา ยาบำรุงโลหิต ได้ทันทีหลังคลอดจนถึง 3 เดือน
ผ่าตัดคลอด ใช้ยาขับน้ำคาวปลา ยาบำรุงโลหิต หลังจากที่แพทย์อนุญาตให้ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารได้จนถึง 3 เดือน ถ้าหากหญิงหลังคลอดมีน้ำนมน้อย สามารถให้ยาประสะน้ำนมร่วมกับยาขับน้ำคาวปลาได้
หมายเหตุ คลอดปกติหมายถึง คลอดเองตามธรรมชาติรวมถึงการให้สูตรศาสตร์และหัตถการอื่น ๆ ช่วยคลอด เช่น การช่วยคลอดด้วยคีม (Forceps Extraction) หรือ การช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Vacuums extraction)
ข้อห้าม

1. หญิงหลังคลอดที่มีอาการตกเลือด ห้ามใช้ยาขับน้ำคาวปลา ยาบำรุงโลหิต ยาประสะน้ำนม จนกว่าอาการจะปกติ

2. หญิงหลังคลอดที่มีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จนกว่าอาการจะปกติ

3. หญิงหลังคลอดที่แพ้ยาสมุนไพร หรือมีอาการไม่พึงประสงค์จากสมุนไพร
อาการแทรกซ้อน

ถ้าหากหญิงหลังคลอด มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น หนาวสั่น ผื่นขึ้นตามตัว เวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย หายใจไม่สะดวก ให้หยุดยาทันที และส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน

หมายเหตุ การใช้ยาสมุนไพรหลังคลอด จะไม่ใช่หัตถการโดยตรง แต่เพื่อให้เห็นภาพรวมของการดูแลหญิงหลังคลอด จึงได้นำการใช้ยาสมุนไพรมาระบุไว้ในส่วนนี้

รูปภาพ: http://herbshomeclinic.com/f_35176_70852_44427_อาหารบำรุงน้ำนมแม่.htm. ค้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560.

รูปภาพ: http://www.morya-group.com/store/product/view/ยาสตรีเล่งคุณ_สำหรับหลังคลอดบุตร_กล่อง_30_แคปซูล-27455.... ค้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560.


1 / 2
ตัวอย่างยาประสะน้ำนม
2 / 2
ตัวอย่างยาสตรีหลังคลอด ชนิดแคปซูล