การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการอาบสมุนไพร


ข้อบ่งใช้ เพื่อทำการบำบัดรักษา หรือฟื้นฟูสภาพร่างกายในหญิงหลังคลอด
  คลอดปกติ ให้ทำการอาบสมุนไพรในช่วงหลังคลอด 7 วัน ถึง 3 เดือน อาบวันละไม่เกิน 2 ครั้ง ติดต่อกันไม่เกิน 1 เดือน
  ผ่าตัดคลอด ให้ทำการอาบสมุนไพรได้ในช่วงหลังคลอดเกิน 1 เดือน (แผลผ่าตัดหายแล้ว) แต่ไม่เกิน 3 เดือน อาบวันละไม่เกิน 2 ครั้ง ติดต่อกันไม่เกิน 1 เดือน


ประโยชน์

1. ทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
2. บำบัดอาการปวด ตึง ล้า ของกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดเอว เป็นต้น
ขั้นตอนการทำหัตถการ

นำน้ำสมุนไพรต้มในหม้อ เมื่อน้ำเดือดแล้วยกลงมาผสมน้ำเย็นให้อุ่นพออาบได้ แล้วให้หญิงหลังคลอดอาบน้ำ เช้า – เย็น


1 / 1
น้ำต้มสมุนไพรผสมน้ำให้อุ่นพอดีอาบได้


ข้อห้าม

1. หญิงหลังคลอดที่มีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
2. หญิงหลังคลอดที่มีอาการตกเลือด
3. หญิงหลังคลอดที่แพ้สมุนไพร หรืออาการที่ไม่พึงประสงค์จากสมุนไพร
ข้อควรระวัง

1. ระวังน้ำสมุนไพรที่ใช้อาบ อย่าร้อนจนเกินไป
2. หญิงหลังคลอดที่มีอาการอ่อนเพลีย
อาการแทรกซ้อน

ขณะที่ทำการอบสมุนไพรอาจเกิดอาการแพ้ เช่น ผื่นคัน ปวดแสบ ปวดร้อน เวียนศีรษะ หน้ามืด ควรหยุดการอาบสมุนไพร และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน