การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน4. การดูแลช่องปากและฟัน


หญิงตั้งครรภ์มักจะมีปัญหาเหงือกอักเสบและฟันผุง่าย จึงควรแปรงฟันในตอนเช้าและก่อนนอนอย่างถูกวิธี และควรแปรงเพิ่มหลังรับประทานอาหาร เมื่อดื่มน้ำหวานและลูกกวาด ก็ควรบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าทุกครั้ง หากมีปัญหาช่องปากควรรีบพบทันตแพทย์