การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทำจิตใจให้แจ่มใส


ข้อบ่งใช้ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสิ่งแวดล้อม


ประโยชน์

1. ช่วยทำจิตใจให้ผ่อนคลาย
2. เสริมสุขภาพและใช้แก้ไขโรคได้
3. ผ่อนคลายเครียด ลดความกังวลใจ
แนวทางการดูแลด้วยแพทย์แผนไทย

หญิงหลังคลอดในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องการให้นมบุตรไม่มีเวลาในการพักผ่อน ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย ฉะนั้น ในทางการแพทย์แผนไทยใช้หลักธรรมมานามัยในการปฏิบัติตน


1 / 3
การบำรุงชีวิตด้วยอาหาร
2 / 3
การดูแลสุขภาพจิตใจ
3 / 3
การดำเนินชีวิตสายกลาง


1. กายานามัย

กายานามัย คือ การบำรุงชีวิตด้วยการรับประทานอาหาร กินอย่างพอดี กินให้หลากหลายรส นอกจากนี้ยังมีการออกกำลังกายแบบไทยๆ คือ การบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ซึ่งเป็นท่าที่ไม่ฝืนร่างกายจนเกินไป ส่วนใหญ่เป็นท่าดัดตนตามอิริยาบถของคนไทยทั่วไป จะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก


2. จิตตานามัย

จิตตานามัย คือ แนวทางการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ ให้มีความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนด ไม่ฟุ้งซ่าน ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน ไม่เครียด เพราะถ้าจิตใจมีความวิตกกังวล เครียด ก็จะทำให้ระบบการย่อยผิดปกติ ท้องอืด ท้องเฟ้อได้


3. ชีวิตานามัย

ชีวิตานามัย คือ เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในทางสายกลาง เช่น มีอาชีพที่สุจริต รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สร้างสิ่งแวดล้อมให้ดี ด้วยการปลูกต้นไม้ที่กินได้ ปลูกผักพื้นบ้าน พืชสมุนไพรรอบรั้วบ้าน เพื่อใช้เป็นอาหารและใช้เป็นยาในการบำบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้