การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน5. การรักษาความสะอาดของร่างกาย


ขณะที่ตั้งครรภ์ จะรู้สึกร้อนและเหงื่อออกมาก ควรอาบน้ำให้ร่างกายสะอาดสดชื่น แต่ถ้าอากาศเย็น ควรอาบน้ำอุ่น และควรให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้เพียงพอ ถ้าผิวหนังแห้งก็ให้ใช้โลชั่นทาหลังอาบน้ำ