การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการออกกำลังกายท่าฤๅษีดัดตน


หญิงตั้งครรภ์ ใน 12 สัปดาห์แรกไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหมจนร่างกายเหนื่อย อ่อนเพลียหรือกระทบกระเทือนท้อง เพราะในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝังตัวอ่อน การบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนแบบไทย เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ใช้หลักของการดัดตนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และการบริหารระบบการหายใจเป็นหลักของการดัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การบริหารตนเองตามท่าฤๅษีดัดตนของไทยไม่ใช่ท่าผาดโผนหรือฝืนร่างกายจนเกินไป ส่วนใหญ่เป็นท่าดัดตนตามอิริยาบถ หญิงตั้งครรภ์สามารถทำได้ทุกท่า ยกเว้นท่าฤๅษีดัดตนที่ 12 และ 13 แก้ตะโพกสลักเพชร และแก้ไหล่ตะโพกขัดเพราะเป็นท่าก้มและเสี่ยงต่อการลื่นล้ม ซึ่งถ้าได้มีการบริหารร่างกายตามแบบฉบับของท่าฤๅษีดัดตนตามความเหมาะสม จะมีประโยชน์ต่อร่างกายของหญิงตั้งครรภ์เป็นอย่างมาก เช่น ช่วยให้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนหรือข้อต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องแคล่วและในบางท่าจะมีการกดหรือบีบนวดร่วมไปด้วย ทำให้โลหิตหมุนเวียน เลือดลมเดินได้สะดวก มีการใช้สมาธิร่วมด้วย จะช่วยให้ยกระดับจิตใจให้พ้นอารมณ์ขุ่นมัว หงุดหงิด ความง่วง ความท้อแท้ ความเครียด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ หากมีการหายใจที่ถูกต้อง