การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการออกกำลังกายของหญิงหลังคลอดด้วยท่าฤๅษีดัดตน (กรณีคลอดปกติ)


หญิงที่คลอดปกติ ควรพักผ่อนร่างกาย อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ สามารถออกกำลังกายเบาๆ ด้วยท่าฤๅษีดัดตนได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงท่าฤๅษีดัดตน ในท่าที 7,9,12,13,14,15


ท่าฤาษีดัดตนแนะนำ

                 

การออกกำลังกายของหญิงหลังคลอดด้วยท่าฤๅษีดัดตน (คลอดปกติหลัง 2 สัปดาห์ขึ้นไป)


คลอดปกติหลัง 2 สัปดาห์ขึ้นไป ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ สามารถออกกำลังกายด้วยท่า ฤๅษีดัดตนทั้ง 15 ท่าได้ ทั้งนี้ท่าฤๅษีดัดตนที่แนะนำและมีประโยชน์ต่อแผลฝีเย็บและลดอาการปวดเข่า หลัง เอว ตะโพก สลักเพชร และแก้ไหล่ ตะโพกติด เช่น
ท่าที่ 2 แก้ลมข้อมือ และแก้ลมในลำลึงค์ ประโยชน์ เป็นการบริหารข้อมือและการบริหารแผลฝีเย็บ
ท่าที่ 6 แก้กร่อนและแก้ปวดเข่า ประโยชน์ เป็นการบริหารเข่า หลัง เอว
ท่าที่ 7 แก้กร่อนปัตคาต แก้เส้นมหาสนุกระงับ ประโยชน์ เป็นการบริหารส่วนอกและขา
ท่าที่ 9 ดำรงกายอายุยืน ประโยชน์ แก้ปวดขา และบริหารแผลฝีเย็บ
ท่าที่ 13 แก้ตะโพกสลักเพชร และแก้ไหล่ตะโพกติด ประโยชน์ เป็นการบริหารไหล่ ตะโพก และหลัง


ท่าฤาษีดัดตนแนะนำ

                             

การออกกำลังกายของหญิงหลังคลอดด้วยท่าฤๅษีดัดตน (กรณีผ่าคลอด)


หลังผ่าตัดคลอด ควรให้ร่างกายพักผ่อน อย่างน้อย 3-7 วันแรกก่อน ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ สามารถออกกำลังกายเบาๆ ด้วยท่าฤๅษีดัดตนในท่าที่ 1-5 ได้ หลังจากนั้น 7 วัน ถึง 1 เดือน ควรหลีกเลี่ยงท่าฤๅษีดัดตนในท่าที่ 12,13,14 และ 15 เพราะอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปวดแผลผ่าตัด


ท่าฤาษีดัดตนแนะนำ

         

การออกกำลังกายของหญิงหลังคลอดด้วยท่าฤๅษีดัดตน (ผ่าตัดคลอด หลัง 1 เดือนขึ้นไป)


ผ่าตัดคลอด หลัง 1 เดือนขึ้นไป ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ สามารถออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนทั้ง 15 ท่าได้ ทั้งนี้ท่าฤๅษีดัดตนที่นะนำ และมีประโยชน์ ช่วยลดอาการปวดเข่า หลัง เอว ตะโพกสลักเพชร และ แก้ไหล่ ตะโพกติด เช่น
ท่าที่ 6 แก้กร่อน และแก้ปวดเข่า ประโยชน์ เป็นการบริหารเข่า หลัง เอว
ท่าที่ 7 แก้กล่อนปัตฆาต แก้เส้นมหาสนุกระงับ ประโยชน์เป็นการบริหารส่วนอกและขา
ท่าที่ 13 แก้ตะโพกสลักเพชร และแก้ไหล่ตะโพกติด ประโยชน์ เป็นการบริหารไหล่ สะโพกและหลัง


ท่าฤาษีดัดตนแนะนำ