การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนท่าที่ 1 ท่านวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้า 7 ท่าท่าที่ 1 ท่านวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้า 7 ท่า

ท่าที่ 1

×


ท่าฤๅษีดัดตน ท่าที่ 1 เป็นการบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าต่อเนื่อง 7 ท่า ประกอบด้วย ท่าเสยผม ท่าทาแป้ง ท่าเช็ดปาก ท่าเช็ดคาง ท่ากดใต้คาง ท่าถูหน้าหูละหลังหู และท่าตบท้ายทอยช่วยถนอมสายตา