การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนท่าที่ 2 ท่าแก้ลมข้อมูลและแก้ลมในลำลึงค์ท่าที่ 2 ท่าแก้ลมข้อมูลและแก้ลมในลำลึงค์

ท่าที่ 2

×


เป็นท่าเริ่มต้น เตรียมความพร้อมของร่างกายและฝึกลมหายใจ ได้ผลทั้ง 2 ทาง คือ เป็นการบริหารข้อมือและเมื่อเพิ่มการขมิบก้นเป็นการบริหารบริเวณฝีเย็บแก้ลมข้อมือ และแก้ลมในลำลึงค์