การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนท่าที่ 3 ท่าแก้ปวดท้องและข้อเท้า และแก้ลมปวดศีรษะท่าที่ 3 ท่าแก้ปวดท้องและข้อเท้า และแก้ลมปวดศีรษะ

ท่าที่ 3

×


เมื่อฝึกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เป็นไปได้ด้วยดี และเมื่อฝึกได้ครบชุด เป็นการบริหารไหล่ คอ อก ท้อง และกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่ศีรษะและแขนแก้ปวดท้องและข้อเท้า และแก้ลมปวดศีรษะ