การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนท่าที่ 4 ท่าแก้ลมเจ็บศีรษะและตามัว และแก้เกียจท่าที่ 4 ท่าแก้ลมเจ็บศีรษะและตามัว และแก้เกียจ

ท่าที่ 4

×


เป็นท่าที่ใช้กันบ่อย คือ บิดขี้เกียจ โดยประยุกต์ให้เคลื่อนไหวครบทุกด้าน ทั้ง ซ้าย ขวา หน้า และยกชูขึ้นเหนือศีรษะ เป็นการยืดบริหารส่วนแขนแก้ลมเจ็บศีรษะและตามัว และแก้ขี้เกียจ