การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


แหล่งข้อมูลที่ใช้


# รายการ รายละเอียด
1คู่มือแนวทางการผดุงครรภ์มารดาด้วยการแพทย์แผนไทย
2ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรม
3สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๓๓ เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย/การผดุงครรภ์ไทย
4คัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคสตรี แม่และเด็ก
5แหล่งข้อมูลรูปภาพ